Музикално продуциране

Тази програма цели да ви запознае с използването на DAW (Ableton, Cubase, Logic, FL Studio), преминавайки през целия процес за създаване на музикално произведение, развивайки вашия собствен звук чрез целенасочена практическа работа.

След като се запознаете в детайл с функционалностите и възможноситите на избрания от вас софтуер, с наша помощ ще развивате идеите си в завършени произведения. Ще се запознаете с различни подходи за саунд дизайн, аранжимент и композиция, техники да създавате напрежение и “драма” във вашата музика, основни похвати за миксиране и финализиране на творбите ви. 

Курсът е разпределен в 3 нива, всяко от които с продължителност 6 месеца.

Basic

В рамките на 6 месеца, курсистите изучават и преминават през всички основни компоненти в създаването на завършена музикална композиция.

Избраният DAW (Digital Audio Workstation) е Ableton Live, а всеки записал се разполага с индивидуална работна станция – компютър със софтуер, мониторни слушалки и MIDI клавиатура с разширена функционалност. Курсът цели да изгради основни навици и умения в работата с музикален софтуер, да обогати музикалната култура и да помогне за намирането на собствен звук от курсистите, без значение от избрания жанр или стил музика. В цената на курса е включен мастeринг на 2 парчета по избор.

Програма

▸  Въведение и интерфейс на Ableton Live

▸  Основи на музикалната теория

▸  Аудио дизайн: синтезатори и семплинг

▸  Аранжимент

▸  Миксинг и мастeринг

▸  Кариерно развитие

Продължителност 6 месеца, 1 път седмично по 2 часа, 48 часа по 60 минути, Групи — 3 до 5 души

Advanced

Курсът е предназначен за продуценти, които искат да разширят и задълбочат познанията си във всеки един аспект на музикалната продукция, нейната реализация и дистрибуция.

Съвместната работа, директната обратна връзка и прекият контакт с опитни професионалисти от музикалната индустрия допринася за придобиването на нови практически умения и дефинирането на собствен звук и индивидуалност. Програмата е фокусирана върху конкретни примери и техники, подходящи за напреднали продуценти с изградени работни навици. В цената на курса са включени 16 часа практика в музикалнo студио и мастeринг на 2 парчета по избор.

Програма

Advanced функции на Ableton Live

Mузикалната теория в съвременните жанрове

Аудио дизайн: синтезатори и семплинг

Детайли в аранжимента

Миксинг с Димитър Ганчев “Майт”

Авторски права и дистрибуция

Продължителност 6 месеца, 1 път седмично по 2 часа, 48 часа по 60 минути, Групи — 3 до 5 души

Pro

Изцяло практическа работа върху вашата музика, миксиране и изграждане на артистична идентичност; саунд дизайн и работа върху реални студийни проекти (очаквайте скоро)