Нашите лектори

Sound Ninja работи и с редица изтъкнати гост-лектори и артисти